5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. +36 (66) 643-588 szentlazarbekes@t-online.hu Adószám: 18375839-2-04

Bemutatkozás

A Szent Lázár Alapítvány közhasznú civil szervezet 1996 januárjában alakult, szakmai tevékenységét 2006-ban kezdte pszichiátriai nappali ellátó intézményként. 2007-től a nappali intézményhez kapcsolódóan szociális foglalkoztatással bővült, 2013-tól pedig a tevékenységét tovább bővítve, akkreditált foglalkoztatót is működtet.

Az alapítvány célja és tevékenysége idős, beteg emberek, hátrányos helyzetűek támogatása, humanitárius segítségnyújtás, munkanélküliek munkahely teremtése, rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése.

the raising of lazarus 2069644 1920Az alapítvány lehetőségeit kihasználva többféle módon nyújt támogatást az idős, beteg, hátrányos helyzetű, többnyire roma származású emberek részére. A nappali ellátásban jelenleg több mint száz fő nappali ellátottal vagyunk rendszeres kapcsolatban. A mentális támogatás mellett igyekszünk minél több megváltozott munkaképességű személy számára munkahelyet teremteni, rendszeres jövedelmet biztosítani számukra. A nappali ellátásban lévő ellátottjaink közül 43 fő részére szociális foglalkoztatást is tudunk biztosítani. További 96 főt akkreditált foglalkoztatás kereteiben alkalmazunk.

Pszichiátriai nappali ellátóként, lelki betegségekkel, pszichoszociális fogyatékosokkal, szociális foglalkoztatóként megváltozott munkaképességű emberekkel, ezen belül a mozgásszervi problémáktól az epilepsziáig, a szenvedélybetegségektől a szív és érrendszeri betegségekig szinte mindenféle betegséggel találkoztunk már. A hozzánk jelentkezőket szakképzett terápiás munkatársaink segítik a problémáik megoldásában. Ennek eszköze a segítő beszélgetés, a hivatalos ügyintézés, a szabadidős programok, kirándulások lehetősége, közösségi együttlét biztosítása, tisztálkodás, mosási lehetőség, televízió, internet használata, foglalkoztatási lehetőség munkabér ellenében, egészség, bibliai előadás sorozataink, személyiségfejlesztő és önismereti tréningek.

Egészséges életmódra nevelő programjaink között az egészségnapok, a közösségi tornák, a felvilágosító klubfoglalkozások rendszeresek, amelyeken szép számmal vesznek részt ellátottjaink és külsős látogatóink is.  Életrevalók klubja és ortopédiai szakrendelés is működik az alapítványnál, ezek a város felé nyitottak, ingyenesek, a megelőzés, a problémamegoldás, a betegségek orvoslásának jegyében folynak, illetve minden hónap elején intézményünkben egy pszichiáter is fogadja ellátottjainkat.

Roma honfitársaink kirekesztése szinte a mindennapos problémák közé tartozik. Bár más településekkel ellentétben városunkra nem jellemzőek az ellenük irányuló atrocitások mégis nap, mint nap tapasztalják az elutasítás ,,szelídebb” formáját akkor, amikor például a származásuk miatt utasítják el az ötödik munkahelyről is. Ez éppen elég ahhoz, hogy a szegénység spirálból ne tudjon kikerülni, helyzete – akár élete végig – tartósítva legyen.

Azt tapasztaljuk, hogy működésünk óta évről évre egyre több roma keresi fel az alapítványt munkavállalás céljából, hiszen elmondásuk szerint nálunk befogadó közegre találtak.

Alapítványunk immár 2008 óta folytat szociológiai és szociálpszichológiai kutatásokat. Két fő kutatási területünk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és az etnikai kutatások.

Vizsgálatainknak egyaránt részét képezik az empirikus adatgyűjtések és az elméleti kutatások. Gyetvai Gellért - intézményünk korábbi igazgatója - több kutatást is végzett, melyben a helyi romák életét és kulturális szokásait, valamint a romák és magyarok együttélését és egymás elfogadását is vizsgálta. Jelenlegi vezetőnk, Kovács Ildikó szintén szívén viseli a romák helyzetét; korábban a Máskép Egyesület vezetője volt.

2008-ban készült el egy tanulmányunk Roma integráció Békés megyében címmel, amelyből képet kaphatunk a békési romák iskolázottságáról, munkaerő-piaci, mobilitási, szociális helyzetéről. Az empirikus kutatás feltárja a jelenlegi állapotokat, majd lehetséges megoldásokat fogalmaz meg az integráció fenntartása és erősítése területén. A kutatás elvégzésében roma kutató biztosok segítették munkánkat. Kiadványaink, amelyek a kutatások eredményeit dolgozzák fel, elérhetőek a saját weboldalunkon.

Alapítványunk vezetése korán felismerte, hogy az ellátottjai részére értékteremtő munka végzése, a szervezet biztonságos működésének, likviditásának fenntartásához pedig minél nagyobb összegű saját bevétel megtermelése szükséges. Ezen elvek alapján működik ma is a szervezet, saját bevételeink folyamatosan emelkednek, tevékenységeinket is folyamatosan bővítjük.  

Mivel szakmai profilunk főleg a rehabilitációs foglalkoztatást szolgálja, a foglalkoztatottjaink olyan szakmai környezetbe érkeznek, amely minden téren a fejlődésüket szolgálja. Ennek egyik erős pillére foglalkoztatóink erős jelenléte a piacon. Már korábban, a szociális foglalkoztatásban is úgy alakítottuk a foglalkoztatást, hogy a felhasznált forrásokat két egyenrangú támasz fejlesztésére fordítsuk: a rehabilitáció és a piac, az eladhatóság. Ennek az elvnek úgy tudtunk megfelelni, ha miközben végeztük a rehabilitációt, közben csak olyan tevékenységet végeztünk foglalkoztatás keretében, amely egyben piacképes is.

Feladatunknak érezzük ellátottjaink és családi környezetük gondolkodásmódjának formálását, illetve minden eszközt, fórumot megragadunk annak érdekében, hogy bennünket is, mint egyéneket el- és befogadjon a szűkebb és tágabb környezetünk.