5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. +36 (66) 643-588 szentlazarbekes@t-online.hu Adószám: 18375839-2-04

Szakmai tanulmányút Barcelonába az Erasmus + -szal

„ Hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása és alapkompetenciáinak fejlesztése” című mobilitási projekt.

Erasmus

Az Erasmus+ programnak köszönhetően a Szent Lázár Alapítvány 16 munkatársa szakmai tanulmányúton vehetett részt Barcelonában. A tanulmányút azért került megszervezésre, mert az alapítvány fontos feladatának tartja megváltozott munkaképességű munkavállalói kompetenciafejlesztését, illetve ezen a téren a külföldi jó gyakorlatok megismerését és adaptálását. A munkavégzés, valamint a munkaterületek hatékonyabb koordinációja szempontjából lényegesnek tartja az alapítvány azt is, hogy a munkatársak minél szerteágazóbb tapasztalatot szerezzenek hasonló intézmények működésével kapcsolatban.

Az alapítvány fő célja a projekt megvalósításával az volt, hogy a szakmai tanulmányúton megszerzett tapasztalatokra épülő szakmai alapkompetenciák fejlesztésével, a jó gyakorlatok átültetésre kerüljenek az alapítvány tevékenységébe. Emellett az alapítvány célként fogalmazta meg a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának fenntartását és javítását, a védett munkakörnyezet hosszú távú fenntarthatóságának biztosításával, a komplexebb segítségnyújtás biztosítását az ellátottak, munkavállalók számára, a szakterületek hatékonyabb együttműködésének elősegítését, illetve a szociális intézmények látogatása során a megfigyelésen és a tapasztalatcserén alapuló szakmai fejlesztések kezdeményezését.

A május 9-13.-ig tartó szakmai tanulmányút során a csoportnak lehetősége volt a Barcelonában működő Apip Acam Alapítvány működésébe, szervezeti felépítésébe betekintést nyerni. A csoport szakmai tapasztalatot cserélt mozgáskorlátozottak bentlakásos intézményének működésével, a társadalom peremére került emberek rehabilitációjával, valamint védett foglalkoztatással kapcsolatban. A foglalkoztatottak egyéni kompetenciafejlesztési igényeinek feltárásában és munka alapú fejlesztésében megismert jó gyakorlatok új ötleteket adtak a résztvevőknek. A munkahelyek automatizálásában, digitalizációjában tapasztalt megoldásokat a résztvevők nagy érdeklődéssel követték.

A fogadó szervezet a széles körű szociális ellátórendszerének köszönhetően nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csoport megismerhette a spanyolországi civil szociális ellátórendszer működését.

A szakmai intézménylátogatásokon felül, a projekttel összhangban fakultatív kulturális programok színesítették a mobilitást.

A tanulmányútról hazatérve az alapítvány munkatársai összegezték, értékelték tapasztalataikat és fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg az alapítvány menedzsmentje számára.

Az Erasmus+ programnak köszönhetően a résztvevők korábban megszerzett szakmai ismerete szakmai tapasztalatszerzéssel bővült, melyet a mindennapi munkavégzésük során a gyakorlatba átültethetnek. A mobilitás során látott jó gyakorlatokat továbbadják a hasonló területen dolgozó szakembereknek is.