5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. +36 (66) 643-588 szentlazarbekes@t-online.hu Adószám: 18375839-2-04

Viharsarok kincse

"A Viharsarok Kincsét kinccsé tesszük" projekt egy olyan összefogásról szól, ami kincs és érték ebben a világban. A partnerséget alkotó két szervezet foglalkoztatás segítésében szerzett tapasztalataira épülő térségi összefogás ez. Ennek eszközeként egy olyan szociális-gazdasági vállalkozást álmodtak meg, amely feladata új módszerek, szakmai tudás és szemlélet mentén a térségben lévő vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek és szociális intézmények összefogása a gondolkodásmód változásáért.

A projekt bemutatása

A projekt célja a Dél-alföldi Régióban a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékos emberek foglalkoztatási szintjének és hatékonyságának növelése az itt lévő szociális intézmények szakmai tudásának és szervezetének fejlesztésével. Ennek eszköze EQUAL E11 projektben szerzett szakmai-módszertani tudás átadása és egy koordinációs együttműködés kialakítása az itt lévő szociális intézményekkel. Ez a fogyatékos emberek szakmaképzésében, foglalkoztatásában, a minőségi, piaci igényekre való termelésben, értékesítésben, a hatékony munkavégzésben jelenik meg, valamint a szakemberek felkészítésében, az intézmények partnerségében, a közös együttműködésben. Az egyesület a partner szervezet számára a megszerzett tapasztalatait, tudását a közös megvalósítás során adja át a fogyatékos emberek bevonása, képzése, foglalkoztatása által. Ez egy olyan modell, tanulási folyamat amely végig vitelén át elsajátítják ezt a tudást. Cél a régió adottságaira és a helyi szükségekre, koncentráló foglalkoztatás kialakítása a szociális intézményben. Ennek mentén 50 fő fogyatékos ember kerül bevonásra, kap OKJ szakmaképzést és foglalkoztatást. A szakmaképzésbe bevonásra kerülő képzőintézmény felkészítésre kerül a fogyatékos emberek képességeinek figyelembevételére. Másrészt hosszú távú cél a koordinációs iroda működtetése és közreműködése által annak megcélozása, hogy a szociális intézmények csakis gazdaságilag értékes tevékenységet folytassanak és ezt összehangoltan, hiszen ezzel már nem kis és alig életképes munkaadóként, hanem akár komoly gazdasági szereplőként léphetnek ki a piacra. A fogyatékos emberek munkájának hatékonysága ezáltal elérje 25-40 %-os szintet. A projekt keretében arra tesznek kísérletet, hogy egy rendszer létrehozásával fejlesztő tevékenység keretében változást érjenek el a termékek, a munkák, a szolgáltatások tekintetében a régióban lévő szociális intézményekben, adaptálják 12 szervezethez az EQUAL E11 projektben kidolgozott módszertani tudást, az Aktív Műhelyben kidolgozott módszereket. A fogyatékos emberek szociális ellátási és foglalkoztatási helyzetismertetése: A megvalósítási tanulmány részletesen bemutatja, hogy Magyarországon a fogyatékos emberek támogatási formái jelenleg a leggazdaságtalanabb módon történnek, a foglalkoztatásuk alacsony szintű és nem hatékony. A jelenlegi foglalkoztatási szint 11%. A foglalkoztatásban nem lévő fogyatékos emberek ugyanannyiba kerülnek a költségvetésnek, mint akik foglalkoztatásba vannak a megélhetésükhöz szükséges különböző támogatási források megkérésével. Ez mellett az inaktív helyzetükből adódóan az egészségügyi ellátó rendszert fokozottabb mértékben veszik igénybe, amely további költségnövekedést eredményez. A foglalkoztatás hatékonysága alacsony, a támogatás 5-10%-a. A termékek nem piacképesek, minőségük gyenge, hullámzó. A problémákra fordított pénzek felhasználása nem hatékony és nem oldja meg a szükségleteket és az intézmények egyedül nem képesek ezen a helyzeten változtatni. A probléma okai: a szociális intézmények évtizedek alatt kialakult szemlélete nem változott, gondolkodásuk és módszereik azonosak. A szakemberek szaktudása ezen a területen nem kielégítő, a szociális intézményeknek piaci-gazdasági ismeretei nincsenek és nem hatékony a munkaszervezése valamint kevés összefogás és együttműködés van az intézmények között. A fogyatékos emberek szakmaképzettsége alacsony, részszakma képzések hiánya a felnőtt fogyatékos embereknél nincs és alacsony iskolázottság jellemzi őket. Megváltoztatás útja: új módszerek, szakmai tudás és új szemlélet átadása a szociális intézmények szakemberei részére és együttműködés kialakítása, ahol a foglalkoztatás közös gazdasági koncepció és értékesítés mentén valósul meg. Olyan Nyugat – Európában használatos módszerek elterjesztése, amely az állami támogatások hatékony felhasználásához vezetnek el.