5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. +36 (66) 643-588 szentlazarbekes@t-online.hu Adószám: 18375839-2-04

Tájékoztató

A 2011. évi CXCI. törvény 2021. július 1-jétől hatályos 33/B. §-a rendezi a rokkantsági nyugdíjrendszer 2012. évben történt átalakításával érintett, egyes megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli kompenzációját, valamint az esetlegesen igénybe vehető visszamenőleges állapotvizsgálat lehetőségét.

Az érintett személy az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Egyösszegű 000 Ft egyösszegű kompenzáció elfogadása, annak az érintett személynek jár, aki nyilatkozikarról, hogy az ellátása összegének csökkenésével összefüggésben ezen túlmenően további igénye nincs.
  • Állapotvizsgálat kérése: Ha az érintett személy a kompenzáció lehetőségével nem kíván élni, kérelmérea rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot végez, melynek célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó első komplex felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be.

A nyilatkozatot, illetve az állapotvizsgálatra irányuló kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal rehabilitációs hatóságához kell benyújtani. Az 500.000 Ft egyösszegű kompenzáció elfogadásáról szóló nyilatkozat visszaküldésének határideje: 2022. február 28. Az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem benyújtásának határideje: 2022. június 30.

Aki a jogszabályban meghatározott személyi körhöz tartozik, azonban valamilyen okból 2021. december 31-ig nem kap értesítést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, közvetlenül fordulhat a lakóhelye szerint illetékes rehabilitációs hatósághoz a kompenzáció elfogadására vonatkozó nyilatkozatával, vagy az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelmével.

A nyomtatvány elérhető a kormányhivatalok, illetve a Magyar Államkincstár honlapján is.